E-mail

wachtwoord

laatste wijziging op 23/01/2018

Juridische FAQ - Juridische helpdesk

Juridische helpdesk

 

De juridische helpdesk van Team Jeugdrecht van SAM vzw- Steunpunt Mens en Samenleving- biedt juridische ondersteuning aan alle jeugdhulpverleners.

 

Ben je jeugdhulpverlener en heb je een juridische vraag in verband met kinderen of jongeren en hun rechten? Hier kan je terecht met je vraag : helpdesk Jeugdrecht.be


Welke soort vragen kan je stellen?

 

Vragen over...

* de positie van ouders en kinderen: over afstamming, ouderlijk gezag en ouderlijke verantwoordelijkheid, huwelijk en echtscheiding, samenwonende ouders
* gerechtelijke procedures: de aanwezigheid op de jeugdrechtbank, contacten met de consulenten, recht op een vertrouwenspersoon en een advocaat, inspraak en initiatief door kinderen en dit niet alleen in jeugdbescherming maar ook in andere procedures
* de bekwaamheid van minderjarigen om contracten te sluiten
* grondrechten: vrije meningsuiting, godsdienst en onderwijs, brief- en telefoongeheim, contact tussen familieleden, recht op opvoeding en rechtvaardige straffen, verbod op kinderarbeid,...
* minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit pleegden of schade veroorzaakten, algemene vragen en specifieke afhandelingsvormen van jeugddelinquentie, bijvoorbeeld herstelbemiddeling, herstelgericht groepsoverleg (Hergo), gemeenschapsdienst of leerprojecten
* ...


Hoe een juridische vraag stellen?

 

Stel je vraag via het helpdeskformulier op Jeugdrecht.be . We behandelen je vraag zo snel mogelijk. Elke vraag wordt vertrouwelijk behandeld. Veel voorkomende vragen worden anoniem verwerkt in de juridische FAQ.

 

 

Werkt het vragenformulier niet, stuur dan een mail naar jeugdrecht@samvzw.be.

 

 

Afdrukken
Verstuur deze paginaDeze website kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap - IVA Jongerenwelzijn.
De Vlaamse Gemeenschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.