E-mail

wachtwoord

laatste wijziging op 23/01/2018

Nederlandstalige hulp

Centrum Algemeen Welzijnswerk – CAW: www.caw.be

Het CAW staat open voor mensen met vragen en problemen. In een CAW kan iedereen terecht met elke vraag over welzijn: relaties, persoonlijke problemen, financiële of materiële problemen.
De hulpverlening is vertrouwelijk en vrijwillig. Een eerste contact is veelal gratis en er is geen wachtlijst. Een CAW biedt informatie, advies, opvang, praktische hulp, crisishulp en begeleiding. Op www.caw.be vind je algemene informatie over alle CAW’s in Vlaanderen en contactadressen.
 

Jongeren Advies Centrum – JAC: www.jac.be

Een JAC biedt hulp, informatie en advies aan alle jongeren van 12 tot 25 jaar. Alle hulp is gratis,vrijblijvend, vrijwillig en indien nodig anoniem. Een JAC maakt deel uit van een CAW.

 
Bijzondere Jeugdzorg: www.jongerenwelzijn.be

De Bijzondere Jeugdzorg (BJZ) biedt hulp aan minderjarigen en hun ouders wanneer zij zich in een moeilijke gezinssituatie of  ‘problematische opvoedingssituatie’ bevinden. Dit kan zijn omdat de leefomgeving van de minderjarige een bedreiging vormt voor een optimale ontwikkeling, wanneer ouders om hulp vragen bij de opvoeding van hun kinderen of wanneer er conflicten rijzen tussen minderjarigen en hun ouders.

Ook wanneer een minderjarige een als ‘misdrijf omschreven feit’ pleegde, kan de hulpverlening van de bijzondere jeugdzorg opgestart of verder gezet worden.

 

Meer informatie over de werking van de BJZ vind je op:

www.steunpuntjeugdhulp.be

 

Contactadressen

> Adressen Comité voor Bijzondere Jeugdzorg - Bemiddelingscommissie - Jeugdrechtbank

> Adressen  Voorzieningen en projecten

 

Kinderrechtencommissariaat: www.kinderrechten.be
Het Kinderrechtencommissariaat ziet toe op de naleving van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van  het Kind. Het Kinderrechtencommissariaat functioneert als een ombudsdienst waar minderjarigen terecht kunnen met (info)vragen, klachten over mogelijke schendingen van hun rechten en ook beleidssuggesties. Ook volwassenen kunnen de ombudswerkers contacteren, zolang de melding betrekking heeft op minderjarigen.

 

Kinderrechtswinkel: www.kinderrechtswinkel.be

De Kinderrechtswinkel is een rechtbeschermingsinitiatief voor minderjarigen. De kinderrechtswinkel ijvert voor de realisatie van kinderrechten in België. De Kinderrechtswinkel biedt dienstverlening aan die in functie van de rechten van kinderen staat. Het aanbod van de KRW richt zich l naar kinderen, volwassenen, diensten en organisaties.

 

Orde van de Vlaamse Balies – OVB: www.advocaat.be

De OVB vertegenwoordigt alle 14 Nederlandstalige balies van België, in totaal meer dan 8600 advocaten. Elke advocaat is in België verplicht lid van een lokale balie, en dus van één van de Ordes van Advocaten. Op www.advocaat.be informatie over gratis juridisch advies (eerstelijnsbijstand) en de aanstelling een pro-deo advocaat (tweedelijnsbijstand). Ook vind je er contactadressen van advocaten en jeugdadvocaten (advocaat voor minderjarigen) terug.

 

Proviciale sociale kaart - www.desocialekaart.be

Per provincie vind je beknopte informatie en contactgegevens van allerhande Vlaamse hulpverleningsorganisaties

Afdrukken
Verstuur deze paginaDeze website kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap - IVA Jongerenwelzijn.
De Vlaamse Gemeenschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.