E-mail

wachtwoord

laatste wijziging op 23/01/2018

Partners

EzineTJK is het resultaat van een samenwerking tussen het Steunpunt Mens en Samenleving ( voorheen Steunpunt Jeugdhulp dat sinds 1/1/2018 deel uitmaakt van de nieuwe vzw Steunpunt Mens en Samenleving), Uitgeverij LarcierKenniscentrum Kinderrechten en de Werkgroep Rechtspraak-feitelijke vereniging.

 

Onder leiding van Team Jeugdrecht van SAM vzw- Steunpunt Mens en Samenleving- wordt 6 maal per jaar een ezine TJK samengesteld en een databank beheerd waarin ook alle informatie verschenen in ezine TJK zal worden opgenomen.

 

Het TJK-project bestaande uit het tijdschrift TJK en het ezine TJK wordt aangestuurd vanuit drie redacties: een wetenschappelijke redactie, een rechtspraakredactie en een ezine-redactie.  De hoofdredactie van TJK wordt gevormd door de drie hoofdredacteurs respectievelijk: Johan Put, Geert Decock en Min Berghmans.

De drie redacties samen vormen met de ereleden (Eugeen Verhellen, Herman Pas, Els Dumortier, Rudi Roose) de TJK-redactieraad die instaat voor het algemeen concept, strategische beslissingen en visie-ontwikkeling van het globale TJK-project.

 

Het TJK-project, tijdschrift en ezine, worden uitgegeven door Uitgeverij Larcier.

Steunpunt jeugdhulp / Steunpunt Mens en Samenleving

Het ezine TJK-project werd mee gestart vanuit  Steunpunt Jeugdhulp. Steunpunt Jeugdhulp sloot een overeenkomst met het Agentschap Jongerenwelzijn van de Vlaamse Gemeenschap voor de Ondersteuning van de Bijzondere Jeugdzorg, geconcretiseerd naar 3 opdrachten:

  • mee ontwikkelen en de implementatie ondersteunen van het registratieproject BinC
  • juridische ondersteuning van de praktijkwerkers in de BJB en de jeugdhulpverleners van het AWW
  • algemene informatieontsluiting naar de sector BJB.
  •  

Vanaf 1/1/2018  brengt Steunpunt Jeugdhulp zijn activiteiten over in een fusievzw, SAM - Steunpunt Mens en Samenleving. SAM vzw wordt gesubsidieerd door de Vlaamse Overheid-Departement Volksgezondheid, Welzijn en Gezin, afdeling beleidsontwikkeling.

 

De informatie zal niet verder verspreid worden via de website www.jeugdenkinderrechten.be maar is vanaf 1/1/2018 vrij toegankelijk op Jeugdrecht.be

 

De abonnees van TJK krijgen vanaf 2018 nog zes e-zines. De praktijkredactie selecteert zes maal per jaar nieuwe en relevante praktijkartikels, actualiteit, rechtspraak en activiteiten die gebundeld onder de aandacht worden gebracht, met een directe link naar de vindplaats op de website. Jeugdhulpverleners zullen via de nieuwsbrief Jeugdhulp geïnformeerd blijven.

Waar in 2017 enkel samenvattingen van rechtspraak werden gepubliceerd in het e-zine, zullen voortaan op Jeugdrecht.be waar mogelijk ook de volledige teksten van de nieuw gepubliceerde uitspraken beschikbaar zijn. Het e-zine zal ook een korte verwijzing naar de inhoud van de (vier) papieren nummers bevatten. De redacties blijven onderling afstemmen.

 

 

 

 

 

 

Afdrukken
Verstuur deze paginaDeze website kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap - IVA Jongerenwelzijn.
De Vlaamse Gemeenschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.