E-mail

wachtwoord

laatste wijziging op 23/01/2018

Ontstaan

TJKezine maakt deel uit van een bredere samenwerking van Steunpunt Jeugdhulp, met uitgeverij Larcier in de redactie van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten.

 

Vanaf januari 2012 bundelen het Kenniscentrum Kinderrechten, de werkgroep Rechtspraak, Steunpunt Jeugdhulp en uitgeverij Larcier de krachten om tot een sterker product te komen. Hiervoor stelde Steunpunt Jeugdhulp een website www.jeugdenkinderrechten.be ter beschikking.

 

Steunpunt Jeugdhulp brengt vanaf 2018 zijn activiteiten over in een fusievzw, SAM, wat staat voor Steunpunt Mens en Samenleving. De oude website www.jeugdenkinderrechten.be zal niet meer onderhouden worden, en binnen korte termijn verdwijnen. De inhoud werd overgebracht naar de website van SAM -team jeugdrecht: Jeugdrecht.be. Deze website is vrij toegankelijk, dus gratis en zonder inlog.

 

De abonnees van TJK krijgen vanaf 2018 nog zes e-zines. De praktijkredactie selecteert zes maal per jaar nieuwe en relevante praktijkartikels, actualiteit, rechtspraak en activiteiten die gebundeld onder de aandacht worden gebracht, met een directe link naar de vindplaats op de website. Waar in 2017 enkel samenvattingen van rechtspraak werden gepubliceerd in het e-zine, zullen voortaan op Jeugdrecht.be waar mogelijk ook de volledige teksten van de nieuw gepubliceerde uitspraken beschikbaar zijn.

 

Het e-zine zal ook een korte verwijzing naar de inhoud van de (vier) papieren nummers bevatten. De redacties blijven onderling afstemmen.

 

Het volledige TJK-project bestaat uit :

 

-TJK Ezine. Dit is een bron van praktische, betrouwbare en relevante informatie inzake rechten van kinderen en jongeren ( 0-25) voor praktijkwerkers in de jeugdhulp, onderwijs, kinderopvang, justitie, gezondheidszorg;... De juridische informatie wordt gefilterd en vertaald met concrete voorbeelden uit een zo breed mogelijke begeleidings- en hulpverleningspraktijk.

 

6 maal per jaar wordt een ezine samengesteld verspreid naar de abonnees van het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten bij Uitgeverij Larcier.

 

De hoofdredactie berust bij Min Berghmans, Team Jeugdrecht - SAM vzw, Steunpunt Mens en Samenleving.

Redactiesecretaris voor het luik praktijk is Annemie Van Looveren, team jeugdrecht - SAM vzw, Steunpunt Mens en Samenleving. Christine Melkebeek, voorzitter Kinderrechtencoalitie, is redactiesecretaris voor de rubrieken Actueel en Lectuur, onder redactieverantwoordelijkheid van Geert Decock, jeugdadvocaat. 

 

 

-Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten (TJK). Dit tijdschrift focust als enig tijdschrift in België op de sociale en juridische positie van jongeren. Vanuit hun specifieke invalshoek behandelen de artikels juridische, maatschappelijke, sociaal-economische en pedagogische vraagstukken, op interdisciplinaire wijze.

 

Het Tijdschrift voor Jeugd en Kinderrechten is het forum bij uitstek waarop de discussie over kinderrechten op een duidende, kritische en interdisciplinaire manier zal worden gevoerd.

 

 

Volgende rubrieken zijn terug te vinden in het papieren tijdschrift dat 4 maal per jaar verschijnt :

 

  • wetenschappelijk onderbouwde artikelen rond bepaalde themata, al dan niet in een dossier;
  • forumteksten;
  • becommentarieerde rechtspraak
  • boekbesprekingen.

 

De hoofdredactie voor het wetenschappelijke luik berust bij Johan Put, gewoon hoogleraar KULeuven. Redactiesecretaris is Kathy Vlieghe, coördinator Kenniscentrum Kinderrechten.

De hoofdredactie voor het luik rechtspraak berust bij Geert Decock, advocaat, lector Arteveldehogeschool. Redactiesecretaris is Christine Melkebeek.

Afdrukken
Verstuur deze paginaDeze website kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap - IVA Jongerenwelzijn.
De Vlaamse Gemeenschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.