E-mail

wachtwoord

laatste wijziging op 23/01/2018

Recente artikels

2017-08 Mogen niet begeleide minderjarige vreemdelingen reizen?

Vrij toegankelijk op www.jeugdrecht.be sinds 2018

 

Jawad is een NBMV van 17 jaar. Op zijn 14e vluchtte hij vanuit Afghanistan richting Europa. Hij kwam uiteindelijk in België terecht. Qua documenten had hij enkel zijn Taskara (Afghaans identiteitsdocument). Hij vroeg asiel aan en kreeg één jaar geleden het statuut subsidiaire bescherming omwille van een reëel risico op willekeurig geweld. Hij kreeg een A-kaart. Jawad krijgt inmiddels een (equivalent) leefloon van het OCMW en wordt begeleid door een dienst CBAW (Contextbegeleiding in functie van Autonoom Wonen). Zijn neef, die ook gevlucht is uit Afghanistan, is in Frankrijk terecht gekomen en heeft Jawad uitgenodigd in Lyon. Jawad wil graag ingaan op de uitnodiging en de eerstvolgende schoolvakantie voor één week naar daar gaan.


Lees meer

2017-08 De inkomsten van een jongere uit arbeid

Dit artikel is vrij toegankelijk op www.jeugdrecht.be sinds 2018

 

Jeroen is zestien jaar en werkt in augustus een maand aan zee. Hij zal 1600 euro verdienen.

Kan Jeroen dit geld zelf van zijn werkgever ontvangen, en zelf kiezen waar hij dit geld aan zal besteden?

Kunnen zijn ouders dit geld zelf gebruiken, bijvoorbeeld omdat ze vinden dat Jeroen hen een bijdrage voor kost en inwoon dient te betalen, nu hij zelf een centje verdient?

Kan het Ondersteuningscentrum Jeugdzorg of de Toegangspoort Integrale Jeugdhulp beslissen wat er met dit loon moet gebeuren?


Lees meer

2017-08 Uit huis zetten van een kind?

Vrij toegankelijk op www.jeugdrecht.be sinds januari 2018

 

Ken is 22 en woont nog thuis bij  zijn mama, stiefpapa en halfbroer. Er zijn al jaren conflicten thuis. Ken voelt zich benadeeld en niet geapprecieerd, ook niet door zijn mama. Nu heeft mama er mee gedreigd hem buiten te zetten. Ken ziet dit zelf ook als de beste oplossing, maar wil graag nog een jaar thuis blijven om in die periode nog wat geld te verdienen, zodat hij financiële zekerheid heeft als hij zonder werk valt.

 

Ken heeft hier veel vragen bij : Kan mama mij zomaar buiten zetten? Hoe verloopt dat dan? , Houdt de rechter ook rekening met mijn verhaal? , Als mama een advocaat neemt en wint, kunnen de gerechtskosten dan op mij verhaald worden?


Bij hoogoplopende gezinsconflicten voelen ouders zich er soms toe gedwongen een einde te maken aan het samenleven met hun kind. Kunnen zij hun zoon of dochter het huis uitzetten? 


Lees meer

2017-08 Inwonen en beslag op roerende goederen.

Vrij toegankelijk op www.jeugdrecht.be sinds 2018.

Sinds enkele weken woont de 19-jarige Jessica bij haar lerares. Het meisje is thuis weggegaan en kan voor langere tijd bij de lerares intrekken.

Victor, het pleegkind van Hilde en Joris, wordt meerderjarig maar staat nog niet op eigen benen. Hij blijft voorlopig bij hen inwonen.


Lopen de lerares en de pleegouders een risico door deze jongere bij hen te laten wonen? Als de jongere bijvoorbeeld schulden maakt, kan de gerechtsdeurwaarder dan ook op hun spullen beslag leggen?

 


Lees meer

Verstuur deze paginaDeze website kwam tot stand met de steun van de Vlaamse Gemeenschap - IVA Jongerenwelzijn.
De Vlaamse Gemeenschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan.